American Avocet | amerikansk skärfläcka | Recurvirostra americana

© 2020 Daniel Pettersson Photography

Tema av Anders Norén