American Avocet | amerikansk skärfläcka | Recurvirostra americana

© 2021 Daniel Pettersson Photography

Tema av Anders Norén