American Avocet | amerikansk skärfläcka | Recurvirostra americana

© 2019 Daniel Pettersson Photography

Tema av Anders Norén