Large-billed Fox Sparrow | tjocknäbbad rävsparv | Passerella megarhyncha

© 2019 Daniel Pettersson Photography

Tema av Anders Norén