Eurasian Skylark | sånglärka | Alauda arvensis

© 2020 Daniel Pettersson Photography

Tema av Anders Norén