Eurasian Skylark | sånglärka | Alauda arvensis

© 2021 Daniel Pettersson Photography

Tema av Anders Norén