Jack Snipe | dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus

© 2020 Daniel Pettersson Photography

Tema av Anders Norén